Pirkumu grozs 0 prece(s) - 0,00 EUR

Distances līgums

Internetveikala lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā www.lemonfood.lv. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.lemonfood.lv ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

 • Termini
 • lv – tiešsaistes tirdzniecības vietai lemonfood.lv īpašnieks ir SIA "GAISMA 8", reģistrācijas Nr. 40203009023, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;
 • Klients– fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar lemonfood.lv;
 • Piegāde- klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir norādīta klienta pasūtījumā;
 • Piegādes paka– iepakojums kurā tiek piegādāti klienta izvēlētie produkti piegādes laikā ārpus Tukuma teritorijas ar maksimāli pieļaujamo kopējo svaru par 1(vienu) iepakojumu ir 31,5 kilogrami;

Pasūtīšana

2.1. Klients var izmantot LemonFood.lv pakalpojumus un pasūtīt preces kā viesis. Veicot pasūtījumu Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai un precīza piegādes adrese.

2.2. Veicot preču pasūtīšanu Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.

2.3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.

2.4 Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu LemonFood.lv sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumiem un nosacījumi 10. sadaļā.

 

 • Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

3.1. Preču cenas LemonFood.lv ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.

3.2.Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjer piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi. 

3.4. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas LemonFood.lv maksājumu metožu izvēlnē - maksājumu kartēm, internetbankas maksājumiem, vai veicot apmaksu uz ar bankas karti/skaidru naudu uz vietas, saņemot preci.

3.5. Pēc pasūtījuma saņemšanas LemonFood.lv nosūta klientam e-pastā pasūtījuma apstiprināšanu.

 

 • Produktu apkopošana un piegāde

4.1. LemonFood.lv cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ LemonFood.lv negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.

4.2. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. LemonFood.lv piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:

 • piegādātājam ir Klienta piekrišana; un
 • mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. LemonFood.lv vienmēr rezervē sev tiesības piegādāta pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.

4.3. Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, LemonFood.lv var nodrošināt piegādi tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.

4.4. Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos, ja LemonFood.lv ir jāatgriež pasūtījums, Klientam var būt pienākums maksāt papildus samaksu.

4.5. LemonFood.lv dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā, LemonFood.lv neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

 

 • Kvalitātes garantija un atbildība

5.1. Produkti, kas attēloti LemonFood.lv, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

5.2. Par visu LemonFood.lv produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs. LemonFood.lv ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.

 

 • Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties

6.1. Klientam ir tiesības vienpusēju izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot LemonFood.lv. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos LemonFood.lv izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu. Atteikumu var pieteikt, brīvā formā atsūtot atteikumu uz [email protected] e-pastu. Nauda pircēja kontā tiks atgriezta 3 darba dienu laikā pēc atteikuma izskatīšanas.

6.2. LemonFood.lv ir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no pārtikas šīs preces ir jānogādā atpakaļ LemonFood.lv veikalā, no kura tika veikta piegāde vai uz kuru norāda LemonFood.lv darbinieks. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.

6.3. Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jekādiem bojājumiem, orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, LemonFood.lv patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

6.4. Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie LemonFood.lv  ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un LemonFood.lv noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. LemonFood.lv patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt veikalā, no kura tika veikta piegāde.

 

 • Pasūtījuma atcelšana

7.1. Nopietnu apstākļu gadījumā, LemonFood.lv var uz laiku vai pilnībā pārtraukt internet tirdzniecību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, LemonFood.lv atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

 

 • Klientu aplakpošana

8.1. Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos LemonFood.lv sazinaties ar mums darba laikā 12:00-21:00 pa telefonu +371 27276364 vai e-pastu: [email protected].

 • Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

9.1. LemonFood.lv var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.

9.2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulā Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.

9.3. Ja Klients uzskata, ka LemonFood.lv ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

 • Datu apstrāde un aizsardzība

10.1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par LemonFood.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošanu.